NOKAUT, czyli Ogólnopolski Przegląd Jednoosobowych Form Śmiesznych

14.09.2015 15:06
Zostały ostanie dwa tygodnie, aby zgłosić się do pierwszej edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Jednoosobowych Form Śmiesznych. Wystarczy przesłać swoje DEMO, oraz kartę zgłoszenia. W tym roku samozwańczym jury będzie Tomasz Jachimek oraz Zbigniew Korpolewski!!! ZGŁASZAJCIE SIĘ DO NAS. Poniżej regulamin przeglądu. OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD JEDNOOSOBOWYCH FORM ŚMIESZNYCH „NOKAUT” 7-8 LISTOPADA 2015 r. I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Przegląd ma na celu: 1. promocję Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, oraz Gminy Nadarzyn 2. propagowanie kabaretowej formy wypowiedzi, jako reakcji na otaczającą rzeczywistość społeczną 3. inspirowanie młodych twórców do poszukiwania nowych form artystycznej wypowiedzi; II. TERMIN 1. Ogólnopolski Przegląd Jednoosobowych Form Śmiesznych ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 7-8 LISTOPADA 2015 r. w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury. III. UCZESTNICY 1. Przez „Uczestnika” rozumie się osobę, która bierze udział w Przeglądzie. 2. Ogólnopolski Przegląd Jednoosobowych Form Śmiesznych „NOKAUT” jest otwartym konkursem dla osób zajmujących się twórczością z zakresu: stand’up, monolog, piosenka lub parodia. 3. Aby zgłosić chęć udziału w Przeglądzie należy wypełnić Kartę zgłoszenia, dołączyć min. 20-minutowe nagranie programu w formacie DVD i całość przesłać na adres: Nadarzyński Ośrodek Kultury Plac Poniatowskiego 42 05-830 Nadarzyn z dopiskiem „NOKAUT” Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 28 września 2015 r. (decyduje data wpłynięcia, a nie stempla pocztowego!!!). 4. Uczestnicy są zobowiązani do wysłania krótkiej notatki o sobie drogą elektroniczną na adres aniaballa@o2.pl, nie później niż 3 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do Przeglądu. 5. Organizator nie zwraca kosztów podróży. 6. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi. 7. O kolejności występów decyduje Organizator. 8. Organizator Przeglądu zapewnia noclegi w czasie trwania przeglądu wyłącznie uczestnikom konkursu. 9. Uczestnik oświadcza, iż jest autorem prezentowanego tekstu, bądź tekst został napisany na jego specjalne zamówienie występującego. 10. W Ogólnopolskim Przeglądzie Jednoosobowych Form Śmiesznych „NOKAUT” mogą brać udział uczestnicy, którzy w dniu zgłoszenia ukończyli 18 r.ż. 11. Uczestnicy zobowiązują się do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 30 złotych nie później niż 3 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do Przeglądu na nr konta BS Nadarzyn 60 8017 0002 0000 9898 2000 000. Nie uiszczenie opłaty jest równoznaczne z rezygnacją z przeglądu. 12. W przypadku rezygnacji z udziału opłata akredytacyjna nie podlega zwrotowi 13. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na użycie swojego wizerunku w akcjach promocyjnych i informacyjnych dotyczących Przeglądu. 14. Uczestnicy zobowiązują się do wystąpienia w Wieczorze Improwizowanym w dniu 7 listopada 2015 r. bez wypłacenia przez Organizatora honorariów. 15. Wysłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 16. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami. IV. PRZEGLĄD 1. Na podstawie nadesłanych materiałów Organizator Przeglądu dokonuje wyboru maksymalnie 10 uczestników. Zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane o tym fakcie do dnia 5 października 2015 r. Decyzja Organizatora Przeglądu jest ostateczna. 2. Przesłuchania konkursowe odbędą się 7 i 8 listopada 2015r. Prezentacja uczestnika powinna trwać 20 min. (+/- 5 min.) Organizator przewiduje dodatkowe 5 minut dla każdego wykonawcy na zmianę lub przygotowanie scenografii. 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za dopełnienie formalności związanych z wymogami prawa autorskiego. 4. Uczestnik oświadcza, iż w pełni przysługują mu prawa do programu i jego części będącego przedmiotem prezentacji konkursowych, a w zakresie, w jakim osobiście nimi nie dysponuje, oświadcza, iż jest uprawniony do ich przenoszenia na podstawie właściwego pełnomocnictwa udzielonego mu przez autora lub prezentującego artystyczne wykonanie. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania i emisji programów prezentowanych przez Uczestników w całości bądź części, bez wypłacania im honorariów. 6. Zmiana repertuaru uczestnika po zakwalifikowaniu do konkursu możliwa jest jedynie za zgodą Organizatora. 7. Ujawnienie wyraźnych różnic między programem zgłoszonym na DVD a wykonywanym podczas prezentacji konkursowych jest równoznaczne z dyskwalifikacją. V. JURY I NAGRODY 1. Wyboru zwycięzcy dokona Jury złożone z przedstawicieli środowiska kabaretowego oraz stand’up w dniu 8 listopada 2015 r. po obejrzeniu wszystkich Uczestników. Decyzje Jury są ostateczne. 2. Laureaci konkursu otrzymują statuetkę w postaci „Kubka Nieskończoności” autorstwa Doroty Suwalskiej. 3. Nagrodami podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Jednoosobowych Form Śmiesznych są: • Nagroda Grand Prix – 2200 zł. (brutto) • Nagroda Publiczności – 1700 zł. (brutto) • Nagroda Specjalna- 1200 zł. (brutto) • Nagroda „Od czapy” przyznawana przez Dyrektorkę Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury. 4. Organizator i Jury zastrzegają sobie prawo zmiany sposobu podziału puli nagród. 5. Warunkiem odebrania nagrody jest wypełnienie formularza do celów podatkowych. VI. OGÓLNE 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 2. Wszelkich informacji dotyczących Przeglądu udziela: Anna Balsam tel. (22) 729-89-15 (pon-pt w godz. 14:00-19:30) aniaballa@o2.pl

Komentarze

user
dodajesz komentarz jako gość

Informacje

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. "Kabarety.TworzymyHistorie.pl" nie podpisuje się pod żadnymi materiałami zamieszczonymi przez użytkowników i stanowczo zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności prawnej w związku z zamieszczonymi przez użytkowników materiałami.

PARTNERZY
Whose Line is it Anyway? | Śmieszne Koszulki z nadrukiem | Samochody elektryczne EV | Ładowanie elektryków |
QUIZ: Rozpoznaj EV | Koszulka na dzień mamy

Bądź na bieżąco!

Copyright 2008 - 2024 - Kabarety.TworzymyHistorie.pl - All Rights Reserved | Web Design: Agencja Reklamy A-GIT

Zmiany zostały zapisane

fejsbunio